Vuoden 2022 kesällä Astera AS päätti laatia jatkoa koskevan toimintasuunnitelman avuksi digitoinnin tiekartan.

Asiakirjan luomisen tavoitteena oli kuvata yrityksen pitkäaikaisten tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavat muutokset ja laatia toimintasuunnitelma mahdollisten pullonkaulojen poistamiseen.

Hanketta tuki EAS (Viron yritystoiminnan kehityssäätiö) projektin ”Digitoinnin tiekartan laatiminen (2014-2020.4.04.22-2455)” puitteissa summalla 5.600 €