Aikavälillä 9.3.2023 – 8.9.2024 ASTERA AS toteuttaa digitaalisen vallankumouksen hankkeen nro 20.1.01.23-0340, jonka tavoitteena on digitoida ja automatisoida ensisijaisen tärkeitä pullonkauloja sisältävät prosessit ja vähentää käsityön määrää päivittäisissä toimissa soveltamalla digitaalisia teknologioita ja kasvattamalla yrityksen tuotantokykyä ja liiketoiminnan tuloksena luotavaa lisäarvoa.

Projektin tuloksena tehdään sijoituksia ensisijaisen tärkeitä pullonkauloja sisältävien prosessien ratkaisemiseen. Projektia on rahoittanut Euroopan unioni elpymisvälineen NextGenerationEU varoista 86.835 euron osarahoituksella.