Ajavahemikul 09.03.2023 – 08.09.2024 teostab ASTERA AS digipöörde projekti nr 20.1.01.23-0340, mille eesmärgiks on on digitaliseerida ja automatiseerida kõrge prioriteetsusastmega kitsaskohti sisaldavad protsessid, vähendades manuaalse käsitöö hulka igapäevastes tegevustes, rakendades digitaalseid tehnoloogiaid ning kasvatades ettevõtte tootmisvõimsust ja äritegevuse tulemusel loodavat lisandväärtust.

Projekti tulemusel investeeritakse kõrge prioriteetsusastmega kitsaskohti sisaldavate protsesside lahendamisse. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest 86 835 eurose kaasrahastusega.