Astera AS isikuandmete töötlemise tingimused

 

1. MÕISTED JA ÜLDSÄTTED

1.1. KÀesolevad Astera AS isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi Tingimused) sÀtestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Astera AS töötleb, Astera AS poolt isikuandmete töötlemise alused, pÔhimÔtted ja eesmÀrgid, andmesubjekti Ôigused ja Astera AS kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Astera AS (edaspidi Astera AS), registrikood 10292877, aadress Tehase 9A, Rakvere 44317, LÀÀne-Virumaa, e-posti aadress: astera@astera.ee.
1.3. Andmesubjekt on fĂŒĂŒsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku fĂŒĂŒsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Astera AS töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
1.4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud vÔi tuvastatava Andmesubjekti kohta (edaspidi isikuandmed).
1.5. Isikuandmete töötlemine on igasugune Andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas Andmesubjekti isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, sÀilitamine, muutmine, juurdepÀÀsu vÔimaldamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne).
1.6. Astera AS vĂ”ib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid vĂ”i asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Astera AS sĂ”lminud lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama Ă”igusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste tĂ€itmine. Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Astera AS Andmesubjektile kĂ€ttesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. KĂ€esoleval ajahetkel on Volitatud töötlejad toodud Ă€ra Lisas nr. 1 – Astera AS Kliendi andmete volitatud töötlejad http://astera.ee/dokumendid.
1.7. Volitatud töötlejate vÔi nende andmete muutudes tÀiendatakse seda nimekirja mÔistliku aja vÀltel, kuid mitte hiljem kui 30 pÀeva jooksul alates andmete muutumisest.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

2.1. Astera AS töötleb Andmesubjekti isikuandmeid jÀrgmistel eesmÀrkidel:
2.1.1. Andmesubjektiga lepingu sÔlmimiseks (sealhulgas hinnapakkumise tegemiseks);
2.1.2. Andmesubjektiga sÔlmitud lepingu tÀitmiseks;
2.1.3. Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja/vÔi teenuste osutamiseks;
2.1.4. Astera AS sisese mĂŒĂŒgistatistika koostamiseks;
2.1.5. turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
2.1.6. Astera AS veebisaidi haldamiseks, uuendamiseks ja parandamiseks;
2.1.7. muudeks Astera AS poolt Andmesubjektiga sÔlmitud lepingu eesmÀrkide saavutamiseks, sealhulgas Astera AS poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks;
2.1.8. Astera AS vara kaitsmiseks;
2.1.9. seadusest tulenevate kohustuste tÀitmiseks.

2.2. Astera AS poolt Andmesubjekti isikuandmete töötlemise alused:
2.2.1. leping Astera AS-ga – eelkĂ”ige isikuandmete töötlemine lepingu sĂ”lmimiseks ja lepingu tĂ€itmiseks, sealhulgas kĂ”igi lepingu sĂ”lmimiseks ja tĂ€itmiseks vajalike toimingute tegemiseks;
2.2.2. Andmesubjekti nĂ”usolek – eelkĂ”ige isikuandmete töötlemine turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks, samuti isikuandmete töötlemine osas, milles isikuandmeid ei töödelda lepingu alusel vĂ”i seaduse vĂ”i muude Ă”igusaktide alusel;
2.2.3. seadused ja muud Ă”igusaktid – isikuandmete töötlemine seadustest ja muudest Ă”igusaktidest Astera AS-le tulenevate kohustuste tĂ€itmiseks;
2.2.4. leping vastutava töötlejaga – isikuandmete töötlemine olukorras, kus vastutav töötleja on volitanud Astera AS-i töötlema isikuandmeid vastutava töötleja poolt mÀÀratletud eesmĂ€rkidel.

2.3. Astera AS teeb kĂ”ik endast oleneva, et esimesel vĂ”imalusel teavitada Andmesubjekti kogu Ă”igusaktides ettenĂ€htud teabest Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas kĂ€esolevatest Tingimustest, ning teha Andmesubjektiga igakĂŒlgset koostööd Andmesubjekti kĂ”igi Ă”iguste ja huvide efektiivseks kaitsmiseks. Andmesubjekt mĂ”istab samaaegselt, et isikuandmete omaalgatuslikul Astera AS- le edastamisel (nt telefoni vĂ”i e-posti teel) annab Andmesubjekt nĂ”usoleku edastatud isikuandmete töötlemiseks.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS

3.1. Astera AS töötleb muu hulgas jÀrgnevaid Andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. andmed Andmesubjekti kohta (nimi, sĂŒnniaeg, sugu, rahvus, arvelduskonto number jm);
3.1.2. Andmesubjekti kontaktandmed (sealhulgas aadress, e-posti aadress, telefoninumber, mailiaadress jm);
3.1.3. muud Andmesubjekti poolt Asrea AS-le avaldatud isikuandmed, sh Andmesubjektiga seotud isikute isikuandmed.

3.2. Astera AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete tÀpne koosseis sÔltub sellest, milliseid isikuandmeid Andmesubjekt Astera AS-le avaldab.

3.3. Andmesubjekt ei ole kohustatud avaldama Astera AS-le isikuandmeid, milliseid Andmesubjekt ei soovi Astera AS-le avaldada, kuid Andmesubjekt mÔistab, et mittetÀielike vÔi ebapiisavate isikuandmete esitamisel ei pruugi Astera AS-l olla vÔimalik pakkuda Andmesubjektile kaupu ja/vÔi osutada Andmesubjektile teenuseid.

4. ISIKUANDMETE SALVESTAMINE JA SÄILITAMINE

4.1. Astera AS salvestab ja sÀilitab kÔik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad kÀesolevates Tingimustes ja asjakohastes Ôigusaktides sÀtestatud pÔhimÔtetele ja nÔuetele.

4.2. Astera AS tagab, et kÔik Astera AS töötajad, kes mistahes viisil puutuvad kokku Andmesubjekti isikuandmetega, omavad Andmesubjekti isikuandmetele ligipÀÀsu Astera AS poolt nimetatud isikuandmete töötlemise eesmÀrkide tÀitmiseks ning jÀrgivad isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustust.

4.3. Astera AS-l on Ôigus salvestada ka kÔik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste vÔi muude toimingute tÔendamiseks ja/vÔi taasesitamiseks ning muude kÀesolevates Tingimustes sÀtestatud isikuandmete töötlemise eesmÀrkide tÀitmiseks.

4.4. Astera AS sÀilitab isikuandmeid Andmesubjektile kaupade ja/vÔi teenuste pakkumiseks vajaliku aja ning pÀrast seda kuni see on vajalik Astera AS Ôiguste kaitsmiseks vÔi seaduse kohaselt.

4.5. Astera AS sÀilitab Andmesubjekti isikuandmeid, milliseid Astera AS töötleb volitatud töötlejana, vastutava töötlejaga kokkulepitud aja vÀltel.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

5.1. Astera AS vÔib edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, sealhulgas teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kolmandatele isikutele, kui isikuandmete edastamine on kooskÔlas ja vajalik Astera AS poolt Andmesubjektile kaupade ja/vÔi teenuste pakkumiseks, sealhulgas kÔigi kaupade ja/vÔi teenuste pakkumiseks vajalike toimingute tegemiseks, vÔi muude Astera AS poolt mÀÀratud isikuandmete töötlemise eesmÀrkide tÀitmiseks vÔi Astera AS-le seadustest ja muudest Ôigusaktidest tulenevate kohustuste tÀitmiseks.

5.2. Astera AS edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele ĂŒksnes ulatuses, milles see on vajalik Astera AS poolt mÀÀratud isikuandmete töötlemise eesmĂ€rkide tĂ€itmiseks. Astera AS nĂ”uab isikutelt, kellele isikuandmeid edastatakse vĂ”i avalikustatakse, Astera AS poolt mÀÀratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite tĂ€itmist ning andmetöötlustegevusega vĂ”rdvÀÀrse andmekaitsetaseme tagamist.

5.3. Astera AS vÔib edastada Andmesubjekti isikuandmeid eelkÔige jÀrgmistele kolmandatele isikutele:
5.3.1. Astera AS Àri- ja koostööpartnerid;
5.3.2. Astera AS tegevusega seotud advokaadid ning muud nÔustajad;
5.3.3. isikud, kellele Astera AS on loovutanud nÔuded;
5.3.4. isikud, kellele Astera AS vÔib vÔi on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Astera AS-le seadustest tulenevate kohustuste tÀitmiseks.

5.4. Astera AS on vastavalt kÀesolevates Tingimustes sÀtestatule avaldanud volitatud töötlejate nimekirja, mida Astera AS uuendab vastavalt Tingimustes sÀtestatule. Andmesubjekti taotlusel teeb Astera AS Andmesubjektile teatavaks, millistele isikutele on Astera AS Andmesubjekti isikuandmeid edastanud.

6. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

6.1. Andmesubjektil on Ôigus:
6.1.1. saada teavet Astera AS poolt töödeldavate Andmesubjekti isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sealhulgas teavet kolmandate isikute kohta, kellele Astera AS on isikuandmeid edastanud;
6.1.2. nÔuda Andmesubjekti puudutavate ebaÔigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetÀielike isikuandmete parandamist;
6.1.3. nÔuda Ôigusaktides sÀtestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise lÔpetamist ja isikuandmete kustutamist;
6.1.4. nÔuda Ôigusaktides sÀtestatud juhtudel Andmesubjekti isikuandmete töötlemise piiramist vÔi esitada vastuvÀide isikuandmete töötlemisele;
6.1.5. saada Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid, mida Andmesubjekt on Astera AS-le esitanud, struktureeritud, ĂŒldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Ă”igus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma, et Astera AS seda takistaks;
6.1.6. igal ajal keelata teda kĂ€sitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks vĂ”i otseturustuseks ja isikuandmete ĂŒleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks vĂ”i otseturustuseks;
6.1.7. igal ajal oma nĂ”usolek isikuandmete töötlemiseks tagasi vĂ”tta, sealhulgas on Andmesubjektil Ă”igus vĂ”tta tagasi ĂŒksnes oma nĂ”usolek isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmĂ€rkidel. NĂ”usoleku tagasivĂ”tmine ei mĂ”juta enne tagasivĂ”tmist nĂ”usoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mĂ”juta nĂ”usoleku tagasivĂ”tmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.

6.2. Astera AS kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise vÔi isikuandmete töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi vÔi kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt vÔimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

6.3. Andmesubjekt kohustub esitama kÔik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nÔuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-posti aadressil astera@astera.ee vÔi omakÀeliselt allkirjastatuna aadressil Tehase 9A, Rakvere, 44317, LÀÀne-Virumaa.

7. ASTERA AS KOHUSTUSED

7.1. Astera AS on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja sÀilitama, kÀesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates AS Asteraeeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja NÔukogu MÀÀruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes Ôigusaktides sÀtestatud korras, eesmÀrkidel ja tingimustel.

8. ISIKUANDMETE KAITSE MEETMED

8.1. Astera AS jÀrgib oma tegevuses isikuandmete kaitse pÔhimÔtteid ning teeb kÔik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine ja sÀilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

8.2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tÔenÀoliselt suurt ohtu Andmesubjekti Ôigustele ja vabadustele, kohustub Astera, mis on vÔetud kasutusele rikkumise kÔrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSTE KAITSE

9.1. Kui Andmesubjekt leiab, et Astera AS on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema Ôigusi, on Andmesubjektil Ôigus pöörduda rikkumise lÔpetamise nÔudega Astera AS poole.

9.2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal Ôigus tema Ôiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: 627 4135, e-posti aadress: info@aki.ee) vÔi pÀdeva kohtu poole.

9.3. Andmesubjektil on Ă”igus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate ĂŒldiste kĂŒsimustega Astera AS (registrikood 10292877) poole telefonil +372 325 571, e-posti aadressil astera@astera.ee vĂ”i aadressil Tehase 9A, Rakvere 44317, LÀÀneVirumaa.

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Astera AS-l on Ă”igus kĂ€esolevaid Tingimusi ĂŒhepoolselt muuta teavitades Andmesubjekti tingimuste muutmisest ette vĂ€hemalt 30 pĂ€eva Astera AS veebilehe http://astera.ee/dokumendid kaudu, vĂ€lja arvatud juhul, kui Tingimusi muudetakse ĂŒksnes asjaomastes Ă”igusaktides sĂ€testatud nĂ”uete muutumise tĂ”ttu.