Eriprojektidena on võimalik tellida automaatikaga varustatud liug- ja tiibväravaid, jalgväravaid ja sinna juurde eri lahendustega piirdeaedu. Väravaautomaatikat saab juhtida nii puldi kui ka mobiiltelefoniga.

Väravate valmistamisel on olulisel kohal ilmastikukindlus, vastupidavus ja kasutaja mugavus.

Soovitame metallpinnad eelnevalt kuumtsinkida ja seejärel värvida, sest seeläbi saavutatakse parim ilmastikukindlus.