Põllumajanduses kasutatavate järelhaagiste ported ja küljepostid ning kõrgendused.

Valmistame põllumajandusele vajalikke teraviljasorteeride, kuivatite ja kombainide sõelu, teraviljahoidlate ventileerimisavadega põhjaplekke ning niiske vilja ajutiseks ventileerimiseks perforeeritud plekist teleskooptorusid.

Seeriaviisiliselt valmistame viljakärude portesid ja nende kõrgendusi.