Trepid ja piirded nii sise- kui ka välisruumides, nii era- kui ka korrusmajades.

Meil on kauaaegne kogemus metalltreppide ja -piirete valmistamisel. Suuremateks projektideks on evakuatsiooniteede ja -treppide ehitamine korrusmajadele. Erivajadustega inimestega arvestades oleme valmistanud kaldteid ratastooli ja lapsevankriga liikumiseks ning juhtraudu.

Piirete valmistamisel on võimalik kasutada klaasi, metalli, roostevaba terast, alumiiniumit ja puitu.